Cauti arhitect?

Completeaza formularul de mai jos si vei fi contactat de arhitectii din echipa noastra cu care te vei putea consulta.


Contactati arhitecti in vederea realizarii proiectelor.

Servicii oferite de arhitecti:

  • Consultanta de specialitate in ceea ce priveste achizitia de terenuri si cladiri
  • Realizarea de proiecte de arhitectura pe specialităţi (rezistenţă, instalaţii termice, sanitare, electrice, consolidare, extindere si/sau reconversie constructii existente, optimizarea costurilor de investitie)
  • Expertize tehnice, documentatii tehnice de urbanism si pentru obtinerea avizelor
  • Studii de fezabilitate pentru accesare fonduri europene
  • Amenajari interioare, interioare si peisagistice
  • Design pentru mobilier de interior si exterior

Daca apelati la un arhitect obtineti urmatoarele garantii:

  • Compententa profesionala cerfificata prin diploma de arhitect  si programele de formare profesionala continua
  • Conform legii arhitectul este obligat sa semneze un contact cu clientul in care sunt specificate toate drepturile si obligatiile arhitectului si ale clientului
  • Obligatia arhitectului de a respecta Codul deontologic al profesiei, obligatie asumata in momentul inscrieii sale in Ordinul Arhitectilor din Romania (O.A.R). Nerespectarea acestor atrage diverse sanctiuni: avertisment, vot de blam, suspendare sau retragerea dreptului de semnătură, radierea din O.A.R.
  • Responsabilitatea si reputatia asumata la fiecare proiect