Design industrial si arhitectura

Este cunoscuta atractia fata de elementele ce ating un ideal artistic vizual, dat fiind interesul general pentru design si stil, insa aceasta lucrare propune dezbaterea a cateva problematici fundamentale ce tin de intelegerea conceptului. In acest sens, imi propun sa impartasesc fascinatia mea pentru intelegerea fundamentului care a pus bazele cladirilor si notiunilor de design

Continue Reading

Istoricul apariției banilor

Banii au apărut în epoca fierului odată cu scrisul. celelalte metode de schimb erau trocul și plata în natură. Apariția banilor a favorizat apariția inegalității de avere, a îndatorării și, respectiv, a creditului. A fost stimulată astfel producția de mărfuri și schimbul între acestea. Banii au fost utilizați până în secolul al VII-lea sub formă

Continue Reading

Cum faci bani prin intermediul rețelelor de socializare Facebook, Instagram, Pinterest dar și prin site-ul sau blogul tău.

Modalități: reclama plătită prin Google Adsense când afișezi reclame pe site-ul tău și ești plătit atunci când vizitatorii tăi dau click pe acel banner reclama directă a firmelor prin intermediul unui banner afișat pe site-ul tău vânzarea produselor proprii dacă ai un magazin online sau poți cumpăra produsele pentru ca apoi să le vinzi (dropshipping)

Continue Reading

5 pericole care au afecteaza securitatea informațională a unei organizații

erori umane cauzate de slabă instruire, neînsușirea corectă a modului de funcționare a unui program, lipsa de interes pentru o desfășurarea corectă activității, neglijență în desfășurarea activității. Acesta este un tip de amenințare cauzată de un incident invit în sistem. Resurse informaționale afectate: informații din baza de date În acest caz, în cadrul organizației prezentate,

Continue Reading

15 măsuri de securitate informațională

Securitatea fizică a sistemelor informaționale prin protejarea hard discurilor, a bazelor de date, a memoriilor externe și a serverelor în incinte în care nu au acces angajații, încuiate cu cheie în dulapuri. accesul pe bază de parolă la calculatoarele firmei Angajații din cadrul firmei au atribuită o parolă atât pentru contul individual la calculatorul firmei

Continue Reading

Regularizarea provizioanelor

Societatea se teme că, la un moment dat, există posibilitatea să apară plângeri şi reclamaţii din partea clienţilor. Din acest motiv, se consideră că există o probabilitate mare să apară o datorie pentru plata de daune, despăgubiri. Se pune problema schemei de înregistrare în contabilitate a provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor. Temei legal 1. Provizionul este

Continue Reading

Meniul „Situații-Listări” in SAGA

Meniul „Situații-Listări” are următoarele opțiuni: – Fișe conturi – Balanțe – Cartea mare – Jurnal de cumpărări/vânzări – Situație furnizori – Situație clienți – Situație cecuri/bilete la ordin – Registru jurnal – Registru inventar – Bilanț – Fișe articole – Situație aprovizionări – Situație vânzări – Situație consumuri – Situație obiecte de inventar – Situație producție –

Continue Reading

Relatii economico-financiare referitoare la plusuri si minusuri la inventariere

Relatii economico-financiare referitoare la plusuri si minusuri la inventariere: Am găsit un plus la inventar, la articolul bratara cod 272, 2 buc.. La valorificarea rezultatelor inventarierii, plusurile și lipsurile la inventar trebuie înregistrate în contabilitate. Pentru aceasta vom folosi această opțiune din meniu „Operații speciale”. Deschidem fereastra „Operații speciale” și introducem datele solicitate. Introducem pe rând nr. doc., data operațiunii,

Continue Reading

Inventarierea generala a patrimoniului

Inventarierea generala a patrimoniului( cel putin 10 relatii economico-financiare referitoare la plusuri si minusuri la inventariere) Vom analiza, prin randurile urmatoare, situatia in care s-au constat unele diferente in plus si unele in minus la sfarsitul inventarierii patrimoniului la sfarsit de an. Conform Normei privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si

Continue Reading

Configurarea unei societăți. Descriere Saga

Programul este gratuit, însă actualizările și asistența, pentru cei ce doresc, nu sunt gratuite. CONTINE: Contabilitate financiară (fișe de cont, balanțe, registrul jurnal, registrul inventar, bilant cu generarea fișierelor pentru raportare, calcul impozit pe profit, declarațiile 100, 101, 392, 094). Imobilizări. Clienți / Furnizori (situații facturi, scadentar, situație avize de expediție, jurnale, declarațiile 300, 301,

Continue Reading

Reconstituirea documentelor financiar contabile

Reconstituirea documentelor financiar contabile care au fost pierdute, distruse sau sustrase: persoana care constată pierderea, distrugerea sau sustragerea unui document justificativ are obligația să aduc la cunoștință conducătorul unității acest lucru în termen de 24 de ore de la constatarea acestui lucru. conducătorul unității trebuie să încheie un proces verbal în termen de trei zile

Continue Reading

Factura

Factura este un document justificativ prin intermediul căreia se înregistrează în contabilitate operațiunile economice. Există și situații în care emiterea facturii nu este obligatorie iar operațiunile economice pot fi înlocuite cu contracte și documente financiar contabile o bancare – chitanță, extras bancar, aviz de însoțire a mărfii, dispozitie de plată. Există situații în care emiterea

Continue Reading

Elementele principale pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu documentele justificative

Elementele principale pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu documentele justificative sunt: denumire document denumirea si sediul persoanei fizice care întocmește documentul numărul documentului data întocmirii părțile implicate în operațiunea economico financiară conținutul operațiunii economico financiare date cantitative și valorice aferente acestei operațiuni numele prenumele și semnăturile persoanelor care se ocupă de aceste

Continue Reading

Organizarea și conducerea contabilității financiare

Organizarea și conducerea contabilității financiare este obligatorie pentru toate instituțiile publice, asociațiile și persoanele juridice cu sau fără scop patrimonial. persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de vanilie și pentru care veniturile sunt determinate în sistem real pot conduce evidența contabilă în partidă simplă, conform legislației în vigoare. Cu ajutorul evidenței contabile ce pot măsura

Continue Reading

Descrierea meniului aplicației de evidență contabilă SAGA C

Prezentarea meniurilor Meniul „Fisiere” are următoarele opțiuni: Furnizori, Clienti, Agenti, Plan conturi, Gestiuni, Articole, Tipuri de articole/servicii, Grupe, Salariați și Iesire. Opțiunea „Furnizori” Adaug, Modific sau Salvez, Sterg sau Renunt se referă la o înregistrare. Putem adăuga și salva o înregistrare, o putem modifica sau renunța la modificare, sau o putem șterge. După definirea furnizorului se închide fereastra apăsând butonul „Iesire”. Opțiunea „Clienți” permite definirea clienților cu care lucrăm.

Continue Reading

Subvențiile aferente veniturilor (pentru finanțarea de cheltuieli)

Subvențiile aferente veniturilor sunt primite de obicei pentru acoperirea unor cheltuieli. Atunci când cheltuielile nu au fost încă angajate, fondurile primite pentru finanțarea lor se evidențiază ca venituri înregistrate în avans. Pe măsura angajării cheltuielilor și înregistrării lor în conturile de cheltuieli, sumele evidențiate anterior în contul 472 „Venituri înregistrate în avans” se reiau la venituri. În

Continue Reading

Subvențiile aferente activelor in contabilitate

Subvențiile aferente activelor se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru investiții și se recunosc în bilanț ca venit amânat. Venitul amânat se evidențiază în contul de profit și pierdere utilizând contul 7584 „Venituri din subvenții pentru investiții”, pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. Exemplu O societate primește suma nerambursabilă

Continue Reading

Tratamentul contabil al fondurilor nerambursabile din cadrul programelor de finanțare externă

Societățile care derulează activități cu fonduri nerambursabile în cadrul unor programe de finanțare externă vor utiliza tratamentul contabil aplicabil subvențiilor în vederea contabilizării operațiunilor generate de primirea și utilizarea acestor fonduri. Toate înregistrările efectuate în contabilitatea societăților care utilizează fonduri nerambursabile vor ține cont de prevederile contractelor de finanțare și de reglementările contabile în vigoare.

Continue Reading

Clasificarea subvențiilor in contabilitate

pentru active – firma trebuie să cumpere sau să construiască imobile, să primească donații pentru investiții sau să prezinte plusuri la inventar de imobilizări corporale și necorporale pentru venituri – sunt toate celelalte subvenții Subvențiile guvernamentale reflectate prin contul 4451 și 4751 reprezintă ajutoarele date de Guvern unei firme cu condiția respectării unul condiții. În

Continue Reading

Exemple de ajutoare financiare acordate de statul român și de Uniunea Europeană

campania SAPS  în domeniul agriculturii Casa Verde și Rabla pentru protejarea mediului ajutoare în caz de calamități naturale începând cu luna octombrie 2019 un angajator poate primi o subvenție in valoare de 2250 lei pentru fiecare angajat cu care încheie contract de ucenicie sau stagiu. Anterior aceste date subvențiile erau în valoare de 1125 lei

Continue Reading

Este avantajos să închiriez locuințe sau spații comerciale pentru desfășurarea unei activități economice de la un proprietar de imobil?

Din punct de vedere al celor care doresc să închirieze sau să cumpere un apartament space comercial există următoarele avantaje în cazul închirierii: posibilitatea de alegere a unui spațiu care să corespundă necesităților de moment privind suprafața imobilului, dotările spațiului respectiv posibilitatea de a dispune de suma de bani care ar fi fost cheltuită în

Continue Reading

Rolul Băncii Naționale a României în economie

Banca Națională a României are următoarele funcții: emisiune creditare populație aplicarea politicii monetare constituirea administrarea rezervelor supravegherea regimului valutar Pentru a produce profit banii trebuie investiți in diverse afaceri. Dacă sunt ținuți în buzunar ei sunt folosiți doar pentru consumul propriu și nu produc profilt. In cazul în care sunt ținuți intr-un cont in bancă

Continue Reading

Fondurile europene

Fondurile europene pot fi principalele surse de finanțare pentru construcția de autostrăzi, de șosele de centură în marile orașe, pe drumuri europene și județene, pentru construcția de spitale, școli, etc. Microîntreprinderile pot obține fonduri europene funcție de regiunea în care activează. se pot obține între 20.000 și 250.000 de euro pentru proiecte diverse. Aceste finanțări

Continue Reading

Tipuri de credit și importanța acestuia în economie

Creditul reprezintă potrivit unor specialiști încrederea creditorului că debitorul este solvabil dar mai are și o interpretare obiectivă referitoare la schimbul economic pe care acesta îl mijlocește. Acest schimb începe în prezent și se termină în viitor. In cazul în care această încredere este diminuată se pot modifica condițiile de acordare a creditelor ceea ce

Continue Reading