pericole

Descrierea meniului aplicației de evidență contabilă SAGA C

Prezentarea meniurilor

Meniul „Fisiere” are următoarele opțiuni: Furnizori, Clienti, Agenti, Plan conturi, Gestiuni, Articole, Tipuri de articole/servicii, Grupe, Salariați și Iesire.

Opțiunea „Furnizori”

Adaug, Modific sau Salvez, Sterg sau Renunt se referă la o înregistrare. Putem adăuga și salva o înregistrare, o putem modifica sau renunța la modificare, sau o putem șterge. După definirea furnizorului se închide fereastra apăsând butonul „Iesire”.

Opțiunea „Clienți” permite definirea clienților cu care lucrăm. Înainte de a înregistra un document contabil justificativ către un client cu care colaborăm, vom defini mai întâi clientul folosind această opțiune.

Opțiunea „Plan conturi” permite vizualizarea planului de conturi, dar și adăugarea de conturi analitice definite de utilizator.

In cele ce urmeaza sunt prezentate listele cu planuri de conturi integrate in programul Saga C.

Fereastra are trei coloane: cont, denumire, tip.
– cont: reprezintă codul numeric al contului
– denumire: reprezintă denumirea contului
 tip: reprezintă tipul contului (A – activ sau P – pasiv)

Opțiunea „Gestiuni” permite definirea de noi gestiuni.

Vom credita societatea cu 5000 lei. Deschidem Operatii/Articole contabile și adăugăm următoarea înregistrare:
05.10.2017, Chit. 0001, 5311, 4551, 5000, creditare firma, Casa.
Datele se introduc așa cum se poate vedea și în imaginea de mai jos.

La final apăsăm „Salvez” și închidem fereastra. Dacă deschidem Registru de casă vom vedea că înregistrarea noastră apare în registru.

Meniul „Operații”:

Meniul are următoarele opțiuni: Articole contabile, Intrari, Iesiri, Imobilizari, Transferuri, Bonuri de consum, Productie, Alte operatii cu stocuri, Registru de casa, Deconturi, Jurnal de banca, Cecuri BO emise/primite, Registru de casa – valuta, Jurnal de banca – valuta, State salarii, Inchidere luna.

 În fereastra „Articole contabile” putem face orice înregistrare contabilă necesară. 

Fereastra „Intrări” are doua secțiuni, una sus și una jos. Cea de sus are următoarele coloane:

Tip: il alegem din lista sau il lasam gol.
– Nr. int.: este generat automat și este un număr de ordine.
– Nr. doc.: Îl luăm de pe documentul ce urmează a fi înregistrat, de regulă de pe factură.
– Cod: codul furnizorului, îl alegem din listă.
– Furnizor: este completat automat și corespunde codului ales. Dacă se lasa codul necompletat, aici putem introduce un nume nou de furnizor și suntem întrebați dacă dorim să creăm furnizorul respectiv.

– TVA: bifăm dacă ținem evidența TVA.
– Data: data emiterii documentului
– Scadent: data scadenței

Restul coloanelor (ValoareTVATotalNeachitat) sunt generate automat.

Pentru a înregistra un document apăsam „Adaug”, completăm datele solicitate, apoi apăsăm „Salvez”. Dacă dorim putem renunța, apăsând „Renunț”. După ce am salvat datele introduce avem posibilitatea de a le modifica, dacă este cazut. Putem face modificări la datele introduse atâta vreme cât nu am apăsat butonul „Validez” din partea de jos a ferestrei. După validare se activează butonul „Devalidez”. Nu putem face modificări până nu devalidăm înregistrarea.

În secțiunea din partea de jos a ferestrei vom introduce articolele de pe factură, unul câte unul, completând datele solicitate. Această secțiune are următoarele coloane:
– Tip: alegem tipul din lista derulantă. Trebuie să fie definit ca să apară în listă. Pentru a fi definit folosim opțiunea „Tip de articole / servicii” din meniul „Fisiere”.
– Gestiune: o alegem din lista derulantă. Ca să apară în listă trebuie să fie definită. Pentru a fi definit folosim opțiunea „Gestiuni” din meniul „Fisiere”.
– Denumire articol: alegem articolul din lista derulantă sau introducem denumirea noului articol și avem posibilitatea de al introdoce în lista de articole.
– Cod: se completează automat cu codul corespondent articolului selectat.
– UM: se completează automat cu UM corespondent articolului selectat.
– TVA: se completează automat
– Cantitate: se ia după documentul înregistrat.
– Preț unitar: se ia după documentul înregistrat.
– Valoare: se calculează automat.
– Total: se calculează automat.
– TVA: se calculează automat.
– Nedeductibil: se completează după caz.
– Cont: se completează automat.

Pentru a introduce un articol apăsăm „Adaug”, apoi introducem datele solicitate și la urmă salvăm apăsând „Salvez”. Putem renunța sau modifica inregistrarea așa cum am arătat la secțiunea precedentă.
Dacă sunt mai multe articole pe factură, le introducem pe rând folosind aceeași procedură.
După ce am terminat de introdus toate articolele apăsăm butonul „Validez” pentru a încărca datele și în gestiune.

Facturile emise de către noi vor fi înregistrate folosind opțiunea „Ieșiri”. Fereastra „Ieșiri” este asemănătoare fereastra „Intrări” iar datele solicitate se introduc așa cum am arătat mai sus la fereastra „Intrări”

Dacă deschidem meniul Operații și ne poziționăm pe Alte operații cu stocuri, în submeniul care se deschide avem următoarele opțiuni:
– Inventariere
– Dare în folosință obiecte de inventar
– Dezmembrări
– Operații speciale
– Reglări descărcare.

Cu ajutorul opțiunii Inventariere putem crea listele de inventar pe gestiuni.

Mai sus avem fereastra Inventariere. Apăsăm pe Adaug și introducem datele solicitate.

Introducem data de inventariere, alegem gestiunea, completăm rubrica ExplicațiI, alegem tipul de inventariere Standard și salvăm datele introduse.

Acum putem apăsa butonul Tipărire pentru a vizualiza și tipări lista de inventor pentru această gestiune.

Blog