pericole

Elementele principale pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu documentele justificative

Elementele principale pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu documentele justificative sunt:

 • denumire document
 • denumirea si sediul persoanei fizice care întocmește documentul
 • numărul documentului
 • data întocmirii
 • părțile implicate în operațiunea economico financiară
 • conținutul operațiunii economico financiare
 • date cantitative și valorice aferente acestei operațiuni
 • numele prenumele și semnăturile persoanelor care se ocupă de aceste operațiuni
 • codul de identificare fiscală
 • forma juridică
 • capitalul social

În cazul achiziției unor bunuri pe bază de borderou de achiziție sau caiet de comercializare( conform reglementărilor legea numărul 145/ 2014), documentele justificative întocmite se înregistrează în contabilitate numai în cazul în care se poate face dovada intrării în gestiune a bunurilor respective.

În cazul prestărilor de servicii poate de către persoane fizice care au ca mod de impunere norma de venit, documentele referitoare la cheltuieli se înregistrează în contabilitate pe baza contractelor sau convențiilor civile încheiate precum și pe baza documentelor care fac dovada plății – chitanță, ordin de plată, dispozitie de plată/ încasare.

Blog