Acum poti contacta direct evaluatori autorizati membri  ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Apeleaza cu incredere la noi daca ai nevoie de rapoarte de evaluare  pentru:

 • proprietati imobiliare,
 • bunuri mobile,
 • intreprinderi,
 • institutii publice,
 • insolventa,
 • fonduri UE
 • si altele.

Informatii pentru clienti:

Contactati evaluatori membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania in vederea realizarii de rapoarte de evaluare pentru:

 • proprietati imobiliare: teren, construcțiile edificate pe teren și îmbunătățirile funciare ale terenului, recolta, materialul lemnos, depozitul mineral sau alta resursa atașată terenului.
 • bunuri mobile: mașini, echipamente, instalații, stocuri, colecții de artă, licențe, brevete de invenție, alte active necorporale separate și tranzacționabile în mod individual, etc.
 • intreprinderi, fonduri de comert sau alte active necorporale: entități cu sau fără personalitate juridică din comerț, industrie, servicii sau din investiții care desfășoară activități economice
 • actiuni si alte instrumente financiare: credite, depozite, acțiuni și obligațiuni sau instrumente derivate
 • altele

Câteva exemple de utilizări desemnate ale unei evaluări sunt:

 • transferul dreptului de proprietate: vânzare, cumpărare
 • garantarea împrumuturilor
 • impozitarea clădirilor
 • raportarea financiarăproceduri de insolvență sau de faliment
 • finanțarea și creditarea
 • compensarea în caz de expropriere

Documente necesare pentru evaluarea unei proprietăți imobiliare:

Pentru apartamente:

 • documente care atestă dreptul de proprietate: contract de vânzare cumpărare ( cel mai întâlnit document care atestă dreptul de proprietate), certificat de moștenitor, contract de donație, sentință civilă rămasă definitivă, act de partaj, contract de schimb imobiliar, contract translativ de proprietate, acte de dobândire prin legi speciale( legi privind constituirea/ reconstituirea dreptului de proprietate, legi de constituire a societăților comerciale, alte legi speciale)
 • act de dezmembrare (în cazul blocurilor de apartamente nou construite)
 • documentația cadastrală (extras de carte funciară pentru informare)
 • releveu, etc.

Pentru proprietăți imobiliare compuse din teren cu construcțiile aferente mai pot fi:

 • autorizație de construire/ demolare
 • proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 • act de alipire
 • certificat de atestare a edificării construcției
 • certificat de urbanism, plan de amplasament și delimitare a imobilului (PAD), fișa bunului imobil, inventar de coordonate și/ sau calculul suprafețelor, plan de încadrare în zona.

Cauti evaluator autorizat Anevar pentru evaluarea bunurilor mobile / imobile ?

Completeaza formularul de mai jos si vei primi mai multe oferte de pret.