pericole

Meniul „Situații-Listări” in SAGA

Meniul „Situații-Listări” are următoarele opțiuni:
– Fișe conturi
– Balanțe
– Cartea mare
– Jurnal de cumpărări/vânzări
– Situație furnizori
– Situație clienți
– Situație cecuri/bilete la ordin
– Registru jurnal
– Registru inventar
– Bilanț
– Fișe articole
– Situație aprovizionări
– Situație vânzări
– Situație consumuri
– Situație obiecte de inventar
– Situație producție
– Situație stocuri
– Raport de gestiune

Fereastra Fișe conturi

Pentru fiecare cont există o fișă a contului în care sunt menționate toate operațiunile făcute cu contul respectiv. Putem vizualiza și lista fișa oricărui cont folosind opțiunea amintită mai sus. Deschidem fereastra Fișe conturi.

Blog