pericole

Organizarea și conducerea contabilității financiare

Organizarea și conducerea contabilității financiare este obligatorie pentru toate instituțiile publice, asociațiile și persoanele juridice cu sau fără scop patrimonial.

persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de vanilie și pentru care veniturile sunt determinate în sistem real pot conduce evidența contabilă în partidă simplă, conform legislației în vigoare.

Cu ajutorul evidenței contabile ce pot măsura și evalua activele, datoriile și capitalurile proprii, precum și rezultatele obținute din activitatea desfășurată.

În acest scop se înregistrează cronologic și sistematic informațiile financiare utile în relațiile cu partenerii externi ai firmei( investitori, creditori, clienți, instituții publice) și pentru organizarea internă a acesteia.

Operațiunile economico financiare se înregistrează în contabilitate cu ajutorul unor documente justificative iar răspunderea pentru aceste înregistrări revine celor care le au întocmit precum și contabililor care le înregistrează în contabilitate.

Pentru imobilizări contabilitatea se ține pe categorii și pe fiecare obiect de evidență.

Pentru stocuri contabilitatea se ține cantitativ și valoric sau numai valoric.

Păstrarea documentelor contabile pe suporturi tehnice este obligatorie timp de 10 ani, permițând accesul autorităților fiscale la datele păstrate pe aceste suporturi tehnice.

Documentele justificative și registrele de contabilitate obligatorii se păstrează în arhiva timp de 10 ani iar statele de salarii timp de 50 de ani.

În unele cazuri documentele justificativ de și registrele de contabilitate se păstrează timp de 5 ani, acestea fiind excepții stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

Documentele financiar contabile pierdute vor fi reconstituite în termen de 30 de zile de la constatare.

Exemple de contravenții – în valoare de 300 până la 4000 RON

  • neînregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico financiare efectuate precum și deținerea de active și datorii
  • nerespectarea reglementărilor legale privind întocmirea documentelor justificative și contabile, înregistrarea în contabilitate, păstrarea, arhivarea și refacerea documentelor distruse sau pierdute.

Blog