pericole

Rolul Băncii Naționale a României în economie

Banca Națională a României are următoarele funcții:

 • emisiune
 • creditare populație
 • aplicarea politicii monetare
 • constituirea administrarea rezervelor
 • supravegherea regimului valutar

Pentru a produce profit banii trebuie investiți in diverse afaceri. Dacă sunt ținuți în buzunar ei sunt folosiți doar pentru consumul propriu și nu produc profilt. In cazul în care sunt ținuți intr-un cont in bancă ca și depozit ei pot fi înmulțiti prin primirea acelei dobânzi de economisire.

Banii folosiți pentru investiție pot fi obținuti atât din surse proprii cât și prin luarea unui credit de la o bancă.

Băncile au la dispoziție o anumită masa monetara pentru acordarea de credite cât și pentru diferite alte operațiuni cum ar fi transferuri între bănci, rambursarea banilor din depozite, etc. La rândul lor băncile comerciale sunt clienți ai băncii centrale a României. Cu cât băncile comerciale dau mai multe credite cu atât disponibilitățile lor la BNR scad. La Banca Națională a României există un plafon de credite pentru fiecare bancă. La sfârșitul fiecare zile la sediul central al BNR sunt două fluxuri:

 • al plăților de la BNR către băncile comerciale
 • al încasărilor BNR de la băncile comerciale

Fiecare bancă este obligată sa își păstreze o anumită rezervă. Băncile pot face presiuni de recreditare asupra BNR când au nevoie de mai multe disponibilități. Dacă BNR aloca bani băncilor comerciale și acestea exercită în continuare presiuni deoarece mai au nevoie de lichidități atunci poate accepta sau nu să le pună la dispoziție băncilor comerciale aceste lichidități.

Trebuie ținut cont de faptul că creditarea poate avea un efect pozitiv atunci când banii vor fi folosiți pentru investiții și un efect negativ atunci când sunt folosiți pentru consum. Acest lucru mai este valabil doar în cazul creditelor ci și în cazul oricărei strategii de folosire a banilor. Chiar și la nivelul întregii țări dacă banii sunt folosiți pentru creșterea salariilor și pensiilor și nu pentru investiții atunci efectul va fi negativ.

Deasemenea, un alt aspect important este menținerea echilibrului monetar adică a egalității dintre cererea și oferta de masă monetară. Pentru asigurarea unui echilibru trebuie ca banii necesari în circulație trebuie să fie egali cu ce existenți în circulație.

Factorul psihologic are o mare influență asupra cererii. Există situații în care un bun existent de mai mult timp în piață să nu mai fie cerut sau cumpărat de către consumatori deși are un preț mic si este foarte util. Au fost cazuri în care un bun a fost scos de pe piață o anumită perioadă de timp și apoi a fost repus în vânzare la un preț mare decât cel inițial iar vânzările au urcat foarte mult.

Viteza de circulație a banilor este un mod indirect de a produce emisiune.

In orice economie există un grad de evaziune fiscală. exemple: închirierea de locuințe, meditații profesori, vânzare țigări, etc. Evaziunile fiscale cu impact major sunt cele ale agenților economici.

Banii:

 • măsoară valoarea unui bun
 • permit economisirea
 • măsoară valoarea datoriilor viitoare ( împrumuturi, credite)
 • permit schimbul cu bunuri
 • masoara inegalitatea de avere

Prezența sau lipsa banilor poate provoca tristețe prin lipsa lor, nerăbdare în a-i cheltui, îngrijorare pentru ziua de mâine, teama de a fi furat și nesiguranță. Banii aduc fericirea când se folosesc nu numai în interes personal ci și pentru a-i ajuta pe alții.

În momentul actual cursul euro a crescut pentru că:

 • prețurile au crescut, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a leului a scăzut iar depozitele în lei sunt mai puțin favorabile decât cele în euro.
 • băncile și- au pus problema relocării și transferurilor de capital, ceea ce a dus la o cerere mai mare de euro.

În perioada comunistă prețurile produselor erau stabilite prin decret. În anul 1993 inflația a crescut pentru că în acel moment prețurile au fost reglate la nivelul pieței internaționale, multe produse fiind aduse din import.

În perioada comunistă producția globală era artificial raportată pentru că se întocmeau rapoarte care includeau și producția din celelalte ramuri implicate în acel proces.

Blog