pericole

Subvențiile aferente activelor in contabilitate

Subvențiile aferente activelor se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru investiții și se recunosc în bilanț ca venit amânat. Venitul amânat se evidențiază în contul de profit și pierdere utilizând contul 7584 „Venituri din subvenții pentru investiții”, pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Exemplu

O societate primește suma nerambursabilă de 200.000 lei pentru cumpărarea unui echipament tehnologic necesar desfășurării activității. Societatea achiziționează activul la costul de 200.000 lei, TVA 19%. Durata de viață estimată a acestuia este de 10 ani, iar metoda de amortizare aplicată este cea liniară.

Înregistrările contabile sunt următoarele:

a) Recunoașterea dreptului de încasare a subvenției:

200.000 lei 445
„Subvenții”
= 475
„Subvenții pentru investiții”
200.000 lei

b) Încasarea subvenției:

200.000 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 445
„Subvenții”
200.000 lei

c) Achiziționarea echipamentului tehnologic:

238.000 lei
200.000 lei  38.000 lei
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
238.000 lei

d) Achitarea echipamentului tehnologic:

238.000 lei 404
„Furnizori de imobilizări”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
238.000 lei

e) Înregistrarea amortizării lunare (200.000 lei/(10 ani x 12 luni) = 1.667 lei):

1.667 lei 6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
= 2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
1.667 lei

f) Recunoașterea venitului aferent subvenției:

1.667 lei 475
„Subvenții pentru investiții”
= 7584
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
1.667 lei

Venitul din subvenție este înregistrat la nivelul cheltuielii cu amortizarea deoarece investiția a fost subvenționată integral.

În cazul în care contravaloarea echipamentului s-ar achita în proporție de 25% dintr-o subvenție, iar restul din resurse proprii, venitul rezultat din reluarea subvenției la venituri ar fi mai mic decât valoarea amortizării lunare.

Subvenția primită = 200.000 lei x 25% = 50.000 lei

Valoarea subvenției reluate lunar la venituri = 50.000 lei/(10 ani x 12 luni) = 417 lei

– Înregistrarea amortizării lunare:

1.667 lei 6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
= 2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
1.667 lei

– Recunoașterea venitului aferent subvenției:

417 lei 475
„Subvenții pentru investiții”
= 7584
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
417 lei

Blog