pericole

Subvențiile aferente veniturilor (pentru finanțarea de cheltuieli)

Subvențiile aferente veniturilor sunt primite de obicei pentru acoperirea unor cheltuieli. Atunci când cheltuielile nu au fost încă angajate, fondurile primite pentru finanțarea lor se evidențiază ca venituri înregistrate în avans. Pe măsura angajării cheltuielilor și înregistrării lor în conturile de cheltuieli, sumele evidențiate anterior în contul 472 „Venituri înregistrate în avans” se reiau la venituri. În funcție de natura cheltuielilor finanțate se vor utiliza conturile sintetice de gradul II ale contului 741 „Venituri din subvenții de exploatare”.

Înregistrările contabile sunt următoarele:

a) Înregistrarea subvenției guvernamentale care urmează să fie primită drept compensație pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate în cursul exercițiului financiar, fără a exista costuri viitoare aferente. Aceasta se va recunoaște ca venit în perioada în care devine creanță:

445
„Subvenții”
= 741
„Venituri din subvenții
de exploatare”

– Încasarea subvenției în contul de disponibil:

5121
„Conturi la bănci în lei”
= 445
„Subvenții”

b) Înregistrarea fondurilor primite în situația în care nu s-au efectuat cheltuielile care vor fi finanțate:

445
„Subvenții”
= 472
„Venituri înregistrate
în avans”

– Reluarea la venituri a sumelor din contul 472 pe măsura înregistrării cheltuielilor:

472
„Venituri înregistrate
în avans”
= 741
„Venituri din subvenții
de exploatare”

Exemplu

Unei societăți i se aprobă un proiect de finanțare din fonduri europene, valoarea totală a acestuia fiind de 360.000 lei. Obiectul proiectului îl constituie extinderea spațiului de producție al întreprinderii prin construirea unei noi hale, cu un cost estimat de 360.000 lei.

Suma de 360.000 lei aferentă construcției este plătită în lei în contul beneficiarului subvenției, astfel: prefinanțare – 20%, a doua tranșă – 30% și o tranșă finală – 50%. Contractarea lucrărilor de construcții se face cu o societate internă, cu plata facturilor în lei.

– Înregistrarea subvenției de primit, la momentul aprobării finanțării:

360.000 lei 445
„Subvenții”
= 475
„Subvenții pentru investiții”
360.000 lei

– Încasarea primei tranșe din valoarea subvenției (360.000 lei x 20% = 72.000 lei):

72.000 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 445
„Subvenții”
72.000 lei

– Primirea facturilor parțiale de lucrări aferente construcției, în valoare de 72.000 lei:

72.000 lei 231
„Imobilizări corporale
în curs de execuție”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
72.000 lei

– Plata facturilor către furnizor:

72.000 lei 404
„Furnizori de imobilizări”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
72.000 lei

– Încasarea celei de-a doua tranșe din valoarea subvenției (360.000 lei x 30% = 108.000 lei):

108.000 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 445
„Subvenții”
108.000 lei

– Primirea facturilor parțiale de lucrări aferente construcției, în valoare de 108.000 lei:

108.000 lei 231
„Imobilizări corporale
în curs de execuție”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
108.000 lei

– Plata facturilor către furnizor:

108.000 lei 404
„Furnizori de imobilizări”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
108.000 lei

– Încasarea celei de-a treia tranșe din valoarea subvenției (360.000 lei x 50% = 180.000 lei):

180.000 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 445
„Subvenții”
180.000 lei

– Primirea facturilor parțiale de lucrări aferente construcției, în valoare de 180.000 lei:

180.000 lei 231
„Imobilizări corporale
în curs de execuție”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
180.000 lei

– Plata facturilor către furnizor:

180.000 lei 404
„Furnizori de imobilizări”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
180.000 lei

– Ulterior finalizării lucrărilor de construcție se înregistrează recepția halei:

360.000 lei 212
„Construcții”
= 231
„Imobilizări corporale
în curs de execuție”
360.000 lei

– Înregistrarea amortizării anuale a construcției (presupunem că hala are o durată de amortizare de 15 ani) (360.000 lei/15 ani = 24.000 lei):

24.000 lei 6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
= 2812
„Amortizarea construcțiilor”
24.000 lei

– Concomitent cu amortizarea construcției se înregistrează și virarea subvenției la venituri:

24.000 lei 475
„Subvenții pentru investiții”
= 758
„Alte venituri din exploatare”
24.000 lei

Investiția se vinde după primul an de funcționare cu suma de 500.000 lei, schimbându-i-se astfel destinația inițială.

– Vânzarea construcției și încasarea sumei aferente:

595.000 lei 461
„Debitori diverși”
= %
7583
„Venituri din vânzarea
activelor și alte
operațiuni de capital”
4427
„TVA colectată”
595.000 lei
500.000 lei95.000 lei
595.000 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 461
„Debitori diverși”
595.000 lei

– Scoaterea din evidență a construcției:

360.000 lei
  24.000 lei

336.000 lei
%
2812
„Amortizarea construcțiilor”
6588
„Alte cheltuieli de exploatare”
= 212
„Construcții”
360.000 lei

– Rambursarea subvenției:

360.000 lei
336.000 lei

  24.000 lei
%
475
„Subvenții pentru investiții”
6588
„Alte cheltuieli de exploatare”
= 4481
„Alte datorii față
de bugetul statului”
360.000 lei

– Plata subvenției rambursate:

360.000 lei 4481
„Alte datorii față
de bugetul statului”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
360.000 lei

Înregistrare contabilă a subvenției de exploatare pentru angajarea șomerilor:

4451 “Subvenții guvernamentale”      =          7414 “Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului”

4371 “Contribuția unității la fondul pentru șomaj”     =          4451 “Subvenții guvernamentale”

5121 “Conturi la bănci în lei” =          4451 “Subvenții guvernamentale”

În cazul subvențiilor de exploatare pentru amenajarea terenurilor subvențiile se acordă pentru acoperirea costurilor legate de amenajarea terenului dacă lucrările de amenajare se efectuează în același an în care se primește subvenția atunci aceasta se înregistrează la venituri

Înregistrare contabilă:

4451 “Subvenții guvernamentale”      =          7413 “Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli”

5121 “Conturi la bănci în lei” =          4451 “Subvenții guvernamentale”

Dacă amenajările terenului nu se efectuează în același an atunci subvențiile se înregistrează venituri în avans fiind trecute ulterior la venituri din exploatare

Înregistrare contabilă:

4451 “Subvenții guvernamentale”      =          472 “Venituri înregistrate în avans”

5121 “Conturi la bănci în lei” =          4451 “Subvenții guvernamentale”

472 “Venituri înregistrate în avans”    =          7413 “Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli”

Ssubventiile legate de preț

  • se regăsesc în prețul bunurilor vândute sau a serviciilor prestate care sunt mai mici decât bunurile și serviciile oferite/ prestate fără aplicarea subvenției
  • de aceste subvenții bineficiază cumpărătorii care cumpără la un preț mai mic

4111 “Clienți” =          7411 ““Venituri din subvenții de exploatare aferente CA”

4111 “Clienți” =          4428 “TVA neexigibil”

5121 “Conturi la bănci în lei” =          4111 “Clienți”

4428 “TVA neexigibil”           =          4427 “TVA colectat”

În cazul subvențiilor pentru investiții acestea se contabilizează, fiind mult mai frecvente în ultima perioadă datorită atragerii de fonduri europene, donațiilor și altor împrumuturi nerambursabile.

Exemplul 1 : donație

Considerăm ca o firmă niște ca donație de la un acționar un teren și o clădire de birouri amplasată pe acel teren care sunt evaluate la prețurile de 20.000 de lei, respectiv 35.000 lei.

2111 “Terenuri” = 4753 “Donații pentru investiții” Cu suma evaluată a donației – pentru teren
212 “Clădiri” = 4753 “Donații pentru investiții” Cu suma evaluată a donației – pentru clădire

Amortizarea se va face doar pentru o clădire iar suma lunară amortizată este de 350 lei.

Exemplul 2

Subvenții pentru investiții prin fonduri nerambursabile

Considerăm că o firmă primește o finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea unor utilaje necesare pentru desfășurarea activității. o finanțare nerambursabilă reprezintă 80% din Valoarea totală a utilajelor, restul de 20% reprezentând contribuția firmei. durata de utilizare a utilajelor este de 20 de ani. valoarea totală a utilajelor ce urmează a fi achiziționate este de 300.000 RON.

vom avea următoarele date:

Valoarea totală a utilajelor= 300.000 RON

împrumuturi nerambursabile= 300.000* 80%= 240.000 RON

contribuția firmei= 300.000* 20%= 60.000 RON

durata de utilizare a utilajelor este de 20 de ani adică 240 de luni

amortizarea lunară= 300.000/ 240= 1.250 RON

4452 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții” = 4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții” la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate
5121 “Conturi la bănci în lei” = 4451 “Subvenții guvernamentale” cu suma subvenției efectiv încasate
2131 “Utilaje și echipamente tehnologice” = 404 “Furnizori pentru investiții cu c/v facturii primite de la furnizori (fără TVA) pentru echipamente
4426 “TVA deductibil” = 404 “Furnizori pentru investiții” cu TVA facturat pentru echipamente

Trecerea pe venituri a subvenției se face lunar, calculându-se 80% din amortizarea totală corespunzătoare valorii utilajului, adică amortizarea corespunzătoare sumei reprezentând împrumutul nerambursabil.

1250 lei* 80%= 1000 lei

6811 “Cheltuieli cu amortizarea” = 2813 “Amortizarea echipamentelor și utilajelor” Cu suma lunară a amortizării clădirii
concomitent voi înregistra    
4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții” = 7584 “Venituri din subvenții pentru investiții” cu o sumă egală cu partea din amortizare a bunului achiziționat din împrumut nerambursabil

Blog