———————————————————————————————————————————————————-

Acest acord de utilizare conține reguli obligatorii aplicabile oricărei persoane care utilizează serviciile noastre. Orice persoană care va dori sa utilizeze serviciile noastre nu va avea dreptul de a folosi aceste servicii fara sa-si dea acordul pentru acceptarea prezentului acord. Acceptarea acestui acord va obliga să respectați termenii stabiliți.

În eventualitatea în care nu acceptați noii termeni ai prezentului acord, aveți dreptul de a-l refuza în mod unilateral, caz în care pierdeți automat dreptul de a utiliza serviciile noastre pe Internet.

Dacă aveți nelămuriri cu privire la conținutul prezentului acord, obligațiile prevazute de acesta sau orice alte întrebari referitoare la operațiile desfășurate puteți trimite intrebarile dumneavoastra la adresa de mail evaluareservicii@gmail.com.

Pe platforma www.evaluare-servicii.ro sunt prezentate cereri ale persoanelor fizice si juridice. Prestatorii de servicii (evaluatori autorizati Anevar) raspund acesator cereri daca au competenta necesara si propun un pret pentru serviciul pe care doresc sa il presteze si un timp de executie. Intrucat clientii pot alege cel mai mic pret si/sau cel mai mic termen de executie vom folosi termenul “licitație pe Internet” atunci cand ne referim la platforma www.evaluare-servicii.ro.

Organizatorul este administratorul platformei www.evaluare-servicii.ro.

Utilizatorul este un termen folosit mai jos pentru clienti si prestatorii de servicii care interactioneaza cu platforma www.evaluare-servicii.ro.

1. Statutul licitației noastre pe Internet.

1.1. Clauze generale.
1.1.1. Licitația noastra pe Internet este un serviciu oferit de către Organizator, serviciu care are la baza o combinație de programe informatice, o platforma de tranzacții on-line, prin intermediul căruia toți cei care au acces la acest serviciu (daca au acceptat prezentul acord) pot depune oferte sau cereri de prestari servicii, în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos.
1.1.2. Termenul “licitație pe Internet” nu trebuie interpretat în sensul termenilor juridici “ofertă” sau “licitație” și nu li se pot atribui efectele juridice corespunzatoare acestor termeni.

1.2. Statutul și responsabilitatea Organizatorului acestei licitații pentru tranzacțiile încheiate cu ajutorul său.
1.2.1. Organizatorul este răspunzător pentru menținerea pe Internet a ofertelor si cererilor depuse de catre clienti si de catre prestatori de servicii, exceptând cazurile de forța majoră.
1.2.2. Organizatorul nu este implicat în nicio relație juridică preferențiala cu persoanele care negociază.
1.2.3. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru situaţiile în care funcţionarea licitaţiei pe internet nu va fi posibilă din cauze independente de voinţa sa, cum ar fi, dar fără a ne limita la: nefuncţionarea reţelelor de internet şi / sau energie electrică datorate culpei furnizorilor, orice alte probleme de ordin tehnic care se afla în afara controlului Organizatorului, culpa Utilizatorului etc. Organizatorul nu va răspunde pentru orice fel de daune, pierderi de profit, câştiguri nerealizate şi / sau nefructificarea unor oportunităţi de afaceri sau orice alte pierderi suferite de Utilizatori şi / sau terţe persoane din cauza motivelor enumerate cu titlu exemplificativ mai sus.
1.2.4. În speță, noi nu suntem implicați în procesele de negociere, de încheiere sau realizare a vreunei tranzacții în care ați putea fi parte și nu suntem responsabili de niciuna dintre acțiunile voastre sau de acțiunile unei terțe părți care are datorii față de voi, incluzând datoriile provenite din folosirea licitației noastre. Cand folosiți site-ul nostru sunteți pe deplin responsabili de procesul negocierilor, de coordonarea tranzacției și de realizarea ei. Noi nu avem nicio autoritate de a acționa ca reprezentanți ai clientului sau prestatorului de servicii (fie potențiali, fie reali). Având în vedere că negocierile și încheierea tranzacției au loc între utilizatori, Organizatorul nu este și nu poate fi, in niciun mod și în nicio masura, implicat în orice diferende, litigii judiciare și/sau extrajudiciare care pot interveni între client sau prestatorul de servicii .
1.2.5. Organizatorul oferă suport Utilizatorilor prin furnizarea serviciului „Contact”, atât prin intermediul numărului de telefon sau al adresei de email indicate în site, cât şi prin intermediul sistemului interactiv de conversaţie pus la dispoziţia Utilizatorului de Organizator. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza sau întrerupe un apel sau o comunicare de orice fel cu Utilizatorii care deturnează serviciul „Contact” de la scopul pentru care acesta le-a fost pus la dispoziţie.

1.3. Siguranța tranzacțiilor și eventualele riscuri.
1.3.1. Organizatorul nu poartă nicio răspundere pentru cererile si ofertele clientilor sau prestatorilor de servicii prezentate pe site.
1.3.2. Astfel, noi nu putem deține controlul asupra proprietăților utilizatorului, asupra respectarii prevederilor legale privind bunurile la care face referire clientul, asupra capacitatii și posibilitatii clientului de a respecta termenii colaborarii.

1.4. Politica de informare a Organizatorului și atitudinea voastră referitor la această politică.
1.4.1. Obligațiile Organizatorului acestei licitații pe Internet nu includ implementarea unui control deplin asupra informațiilor afisate de către clientii sau de catre prestatorii de servicii.
1.4.2. In scopul respectării legii, a drepturilor Organizatorului acestei licitații pe Internet și/sau a terțelor părți, și pentru o cât mai bună desfăsurare a acestei licitații pe Internet, Organizatorul are dreptul exclusiv ca, din proprie inițiativă și după criteriile sale proprii care nu pot fi cenzurate în niciun mod de către terțe persoane, la cererea autorităților competente ale statului sau la cererea unei persoane care justifică un interes legitim, să suspende sau restricționeze în orice alt mod toate și/sau orice informații, comentarii, oferte de orice fel, inclusiv cele de participare la oricare din licitațiile organizate pe site, precum și orice alte date furnizate de oricare dintre utilizatorii site-ului dacă Organizatorul acestei licitații pe Internet decide ca acestea, ținând cont de conduita utilizatorului pe site, istoricul acțiunilor utilizatorului pe site, precum și ținând cont de oricare alte criterii proprii ale Organizatorului acestei licitații pe internet, care nu pot fi cenzurate în niciun fel de către terțe persoane, pun sau pot pune în pericol buna funcționare a serviciilor oferite si încalcă sau pot încălca în orice mod termenii prezentului acord, prevederile legale în vigoare și/sau drepturile unei terțe părți.

2. Utilizatorii serviciilor acestei licitații pe Internet și statutul lor.

2.1. Orice persoană poate deveni utilizator al serviciilor noastre de licitație pe Internet dacă are acces la Internet și după ce a confirmat acceptarea termenilor si conditiilor.

Pentru crearea unui cont de utilizator  este necesară o adresă de email validă. 

Clientul si prestatorul de servicii nu trebuie sa adauge date de contact sau un limbaj obscen, trivial, care contravine bunelor moravuri şi/sau ofensator. Datele de contact vor fi furnizate clientului dupa achitarea comisionului de tranzactionare catre evaluare-servicii.ro de catre prestatorul de servicii.

2.2. După exprimarea acordului față de termenii prezentului acord, orice persoană trebuie să treacă prin procedura de înregistrare: să completeze un formular de înregistrare, să se înregistreze și să primească un nume de utilizator și o parola care îi sunt necesare pentru utilizarea serviciilor de licitație pe Internet. După ce ați devenit unul dintre utilizatori, postati cererile si ofertele prin intermediul formularelor de pe site.

2.3. Scopul principal al acestor servicii furnizate de către Licitația noastră pe Internet este de a reglementa, a coordona si a inlesni termenii colaborarii client – prestator de servicii.

2.4. Daca depuneti o cerere sau o oferta confirmati ca aveti dreptul legal de a presta acel serviciu sau solicita acel serviciu. In acelasi timp, cele afirmate mai sus nu se refera la articolele interzise spre vanzare-cumparare sau la cele cu regim special.

2.5. Persoanele al caror cont sau acces la serviciile noastre de licitatie pe Internet au fost suspendate, restrictionate, retrase sau interzise din orice motiv, precum si persoanele care au incalcat in orice mod prevederile din Termeni si conditii de utilizare nu mai au dreptul de a utiliza serviciile noastre de licitatie pe internet. In toate cazurile in care noi apreciem ca sunt indeplinite cerintele mentionate vom putea lua de indata, fara nicio notificare prealabila, masurile pe care le consideram necesare pentru a interzice acestor persoane utilizarea serviciilor noastre de licitatie pe Internet, indiferent care sunt conturile utilizate de aceste persoane.

2.6. Numele de utilizator, contul de utilizator si parola aferenta au caracter individual si netransmisibil. Sunteti unica persoana pe deplin responsabila pentru utilizarea contului de utilizator. In acest sens va obligati sa utilizati personal contul propriu si sa nu transferati, cesionati, vinde, imprumutati sau sa transmiteti in orice alt mod contul de utilizator si/sau parola aferenta catre o terta persoana sau entitate. Sunteti unica persoana responsabila de pastrarea confidentialitatii parolei aferente contului. Sunteti de acord sa notificati Organizatorul acestei licitatii pe internet daca aveti suspiciuni privind orice utilizare neautorizata a contului sau a parolei.

2.7. Fără a aduce atingere prevederilor art. 2.6 de mai sus, Utilizatorul poate solicita Organizatorului modificarea contului în sensul transformării acestuia din cont de persoană fizică în cont de persoană juridică sau de persoană fizică autorizată, prin transmiterea unei solicitări scrise către Organizator, inclusiv prin poştă electronică.

2.8. Organizatorul va putea lua orice măsură va considera de cuviinţă pentru a se proteja împotriva oricărui utilizator, fără o notificare prealabilă, fără justificarea acţiunilor sale, etc.

2.9. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi utilizate de ceilalţi utilizatori care iau cunoştinţă de ele numai cu respectarea legii şi numai în scopul negocierii şi finalizării colaborarii încheiate prin intermediul platformei evaluare-servicii.ro. Orice utilizare a acestor date în alte scopuri (inclusiv pentru contactarea utilizatorilor în vederea colaborarii fără plata comisionului) este strict interzisă. Utilizatorii se obligă să respecte prevederile de mai sus. Organizatorul acestei licitaţii pe internet are dreptul de a suspenda contul oricărui utilizator care încalcă obligaţiile de mai sus.

2.10. Organizatorul acestei licitatii pe Internet isi rezerva dreptul sa inchida de indata si fara nici o notificare prealabila accesul la cont si sa stearga definitiv contul si toate datele si informatiile din acesta in toate cazurile in care incalcati in orice mod, sau in orice masura, si indiferent de motiv, oricare dintre obligatiile de mai sus, respectiv orice prevederi legale din regulamentul evaluare-servicii.ro/Termeni si conditii de utilizare. Datele de contact ori datele cu caracter personal utilizate pentru un cont inchis sau anulat vor fi blocate, in sensul ca nu vor mai putea fi utilizate in niciun mod, pentru niciun alt cont si nici o alta inregistrare pe site-ul nostru ori pentru accesul la serviciile noastre.

3. Taxele pentru serviciile furnizate de noi

3.1. Utilizarea Licitaţiei noastre pe Internet este gratuită pentru cumpărători dar implica comisioane pentru prestatorii de servicii.

3.1.1. În eventualitatea în care un Utilizator datorează sume de bani către Organizator, indiferent de izvorul unor astfel de datorii, Organizatorul are dreptul să reţină sumele datorate de Utilizator din sumele de bani aflate în orice moment în contul Utilizatorului, până la acoperirea integrală a datoriei către Organizator, indiferent dacă aceste sume sunt provenite din alimentare cont, din bonusuri sau altele.

3.2.Organizatorul acestei licitaţii pe Internet percepe urmatoarele comisioane pentru prestatorii de servicii:

  • 20% din valoarea serviciului prestat, minim 80 lei, pentru intermediere prestari servicii prin intermediul platformei www.evaluare-servicii.ro 

3.3 Organizatorul acestei licitatii pe internet percepe comisioane din contul de pe evaluare-servicii.ro al prestatorului de servicii numai pentru tranzactiile incheiate cu succes.

Modul de functionare al sistemului de comisionare
Sistemul de comisionare pe evaluare-servicii.ro funcţionează astfel:
– clientul depune pe site cererea sa pentru evaluarea unui bun mobil sau imobil
– prestatorul de servicii analizeaza aceste cereri si daca are competenta profesionala in domeniu depune oferta de pret si specifica termenul de executare a serviciului pe care doreste sa-l presteze. Comisionul este stabilit pentru serviciul oferit de prestatorul de servicii, în funcţie de valoarea ofertei câştigatoare şi va fi retras în mod automat din contul prestatorul de servicii.

Prestatorii de servicii care introduc cel putin 10 oferte/ luna care se finalizeaza prin colaborare cu clientul si plata comisionului catre site beneficiaza de acumularea de puncte care vor permite adaugarea de ofetre multiple pentru aceeași cerere formulată de client.

Comisioanele pentru serviciile oferite de evaluare-servicii.ro nu includ TVA si se achita de catre prestatorul de servicii inainte de a incepe colaborarea cu clientul in cazul in care acesta din urma accepta oferta.

Recuperarea comisioanelor

Comisionul se incaseaza dupa ce clientul a depus cererea pe acesta platforma si prestatorul de servicii a prezentat oferta de pret. În acest moment se considera ca tranzactia a fost incheiata si ambele parti au acceptat termenii colaborarii. Comisionul nu se returneaza si ii revine prestatorului de servicii obligatia de a respecta termenii colaborarii.

3.4. La optiunea dumneavoastra puteti beneficia, contra cost, de Servicii suplimentare pentru utilizatori

3.4.1 Promovarea pe Evaluare-servicii.ro

Tarifele pentru serviciile de promovare vor fi percepute în funcţie de vechimea utilizatorului în site, activitatea desfăşurată, precum şi calificativele obţinute de utilizatori. În acest sens, utilizatorii vor fi împărţiţi în prestatori de servicii profesionişti şi prestatori de servicii ocazionali

3.5. Utilizatorii sunt obligati sa achite comisioanele si tariferele in termen de maximum 3 zile de la data emiterii instiintarii de plata.

Înștiințările de plată se emit in termen de maxim 24 de ore de la confirmarea si acceptarea ofertei de catre client sau in termen de 24 de ore de la primirea solicitarii de promovare.

In situatia in care utilizatorii nu achita suma datorata la data scadenta mentionata mai sus, Organizatorul are dreptul sa suspende contul.

3.6. Organizatorul are dreptul de a suspenda contul oricărui utilizator în situaţia în care utilizatorul respectiv figurează cu datorii către Organizator, indiferent dacă provin din comisioane, promovări sau alte servicii, indiferent dacă i s-a transmis sau nu înştiinţare de plată potrivit art. 3.5 de mai sus şi indiferent de data la care s-a născut obligaţia de plată în sarcina utilizatorului, în cazul în care Organizatorul apreciază, potrivit propriei opţiuni, că utilizatorul respectiv prezintă un risc mare de insolvabilitate.

3.8 In cazul in care utilizatorul doreste inchiderea contului sau, indiferent de motiv, iar in contul pe care doreste sa il inchida este disponibila o suma de bani, utilizatorul poate solicita in scris, la adresa de e-mail evaluareservicii@gmail.com returnarea acestor sume.

Pentru a i se returna suma de bani existenta in cont la data cererii inchiderii contului respectiv, utilizatorul trebuie sa precizeze in solicitarea sa numele si prenumele intreg, contul IBAN in care doreste sa i se vireze suma de bani, titularul contului, in cazul in care titularul contului nu este si utilizatorul site-ului.

Procesarea cererii de returnare poate dura pana la 15 zile lucratoare de la data primirii e-mailului. Din suma pe care utilizatorul o are in cont la data cererii de inchidere a contului si de returnare a sumei de bani, platforma noastra va retine 10% pentru a acoperi comisioanele procesatorilor de plati (Mobilpay, Posta Romana, Librapay, Mediasat) sau suma de 4 lei, comision fix necesar acoperirii comisioanelor pentru transferul bancar.

In cazul in care Utilizatorul incalca in orice mod prezentul regulament, fapt care duce la blocarea definitiva a contului sau, Organizatorul va retine, cu titlu de daune, toate sumele aflate in contul utilizatorului sanctionat. Utilizatorul intelege si este de acord cu faptul ca in cazul in care va incalca prezentul regulament, nu va mai avea niciun drept asupra sumelor de bani ce se aflau in cont la momentul sanctionarii sale si ca este de acord ca Organizatorul sa retina cu titlu de despagubire sumele respective.

3.9. Achitarea taxelor catre evaluare-servicii.ro este realizata prin card bancar, transfer bancar, ordin de plata, posta.

Persoana care efectueaza plata are obligatia de a intocmi corect si complet ordinul de plata, efectuand in acesta toate mentiunile necesare potrivit oricaror reglementari, iar la rubrica privind descrierea platii (explicatia platii) va include, in mod obligatoriu, si numele complet si corect al utilizatorului in contul caruia face alimentarea prin respectivul ordin de plata.

Nu avem nicio raspundere pentru platile efectuate prin ordine de plata intocmite cu incalcarea in orice mod sau in orice masura a prevederilor de mai sus. De asemenea, nu avem nicio raspundere in orice situatii in care la rubrica privind descrierea platii (explicatia platii) din ordinul de plata nu va fi fost inclus numele complet si corect al Utilizatorului in contul caruia va fi fost facuta alimentarea prin respectivul ordin de plata.

Confirmarea alimentarii prin ordin de plata poate dura pana la 15 zile de la data la care utilizatorul va trimite la adresa de e-mail evaluareservicii@gmail.com o copie scanata a ordinului de plata. Utilizatorul este obligat sa trimita copia scanata a ordinului de plata pentru a se putea opera alimentarea contului in termenul de 15 zile. Nu ne asumam nicio raspundere pentru situatiile in care copia scanata a ordinului de plata va fi trimisa la o alta adresa de e-mail. In situatia in care copia scanata a ordinului de plata va fi trimisa la o alta adresa decat cea indicata mai sus sau in situatia in care copia scanata nu va fi destul de clara cauzand astfel persoanelor responsabile imposibilitatea de a citi datele mentionate pe ordinul de plata, nu ne asumam nicio obligatie de a alimenta conturile utilizatorilor si nu vom avea nicio raspundere in legatura cu alimentarea contului de utilizator.

3.9.4 Colaborare cu persoanele juridice:
Procesul decurge astfel:

1. ne furnizati datele firmei necesare la întocmirea contractului și facturii aferente;

2. va vom trimite ca atașament la e-mail-ul de confirmare a cererii un contract de prestări servicii

3. Contractul atasat trebuie semnat/ștampilat în 2 exemplare și se trimite la adresa de email evaluareservicii@gmail.com

4. Regulile de utilizare a serviciilor furnizate de noi.

4.1. Utilizator Verificat.
Orice utilizator al acestui serviciu de licitatii pe internet poate deveni utilizator verificat daca face dovada identitatii sale corect completate in contul personal.
Ne rezervam dreptul de a controla suplimentar datele utilizatorilor verificati, fara a limita protectia legala a informatiilor si de a anula sau suspenda calitatea de Utilizator Verificat in cazul depistarii unor anumite nereguli.

4.2. Respectarea principiului încrederii de către utilizatorii serviciilor de licitație pe Internet.
Toti utilizatorii licitatiei pe internet au obligatia de a respecta principiul increderii, in particular de a-si respecta obligatiile atat fata de Organizator cat si fata de co-participanti (in cazul incheierii unei colaborari).

4.4. Consecințele actelor neautorizate la licitația noastră pe internet.
Fara a limita protectia legala, noi ne rezervam dreptul de a suspenda sau anula calitatea de membru al licitatiei noastre pe internet in cazul in care avem dovada infaptuirii unor acte ilegale referitoare la licitatia noastra sau la utilizatorii serviciilor noastre.
In cazul in care Organizatorul va sesiza existenta unor intelegeri ascunse intre utilizatori si in cazul in care Organizatorul va sesiza ca asupra unui utilizator se fac presiuni de orice tip pentru a efectua practici incorecte atunci Organizatorul va bloca respectivele conturi ale utilizatorilor respectivi, fara notificare prealabila. In cazul in care Organizatorul are suspiciuni intemeiate legate de incercari ale utilizatorilor de a frauda licitatiile, acesta poate lua orice masura considera necesara in vederea stoparii actelor de frauda desfasurate de catre utilizatori.

4.5. Comentariile Dvs. și comentariile privitoare la acțiunile Dvs. Sistemul de feedback. Sistemul de calificative.
Utilizatorii Evaluare-servicii.ro au dreptul de a face comentarii pozitive sau negative referitoare la modul de actiune a celorlalti utilizatori, inclusiv a persoanelor cu care au luat legatura in timpul utilizarii acestui sistem (in timpul negocierilor sau stabilirii relatiilor contractuale).
Organizatorul acestei licitatii are dreptul de a acorda calificative fiecarui utilizator al serviciilor sale.

Ce reprezinta calificativul?

Calificativul arata reputatia unui utilizator in randul celorlalti utilizatori. Calificativul este recunoscut si listat de catre www.evaluare-servicii.ro, astfel incat orice calificativ pozitiv duce la o crestere a calificativului general cu un punct, orice calificativ negativ micsoreaza calificativului general cu un punct. Calificativele neutre nu influenteaza calificativul general.
Calificativul se acorda in functie de activitatea prestatorului de servicii pe site: frecventa tranzactiilor incheiate, respectarea termenilor si conditiilor, promtitudine, gradul de satisfactie a clientului, etc.

Calificativul general este numarul ce apare intre paranteze ( ) langa numele de utilizator si se acorda de catre client si de catre organizator in urma finalizarii tranzactiei.

Este interzis:
– conditionarea unui calificativ pozitiv de servicii suplimentare sau modificarea termenilor initiali in tranzactie;
– conditionarea finalizarii unei tranzactii de acordarea unui calificativ pozitiv.
– plasarea de cereri in cadrul licitatiilor cu scopul de a acorda un calificativ negativ prestaorului de servicii

4.6. Obligațiile prestatorului de servicii si ale clientului.
Prestatorul de servicii are obligatia sa respecte urmatoarele regulile de mai jos.

4.6.1. Listarea ofertelor si cererilor in categoria potrivita
Anunturile ce nu respecta aceasta regula pot fi mutate in categoria potrivita sau sterse.

4.6.2. Obiectul licitatiei
O licitatie trebuie sa aiba ca obiect prezentarea unei cereri din partea unui client care doreste un serviciu concret, cu descrierea acestuia. Nu sunt permise anunturile ce au ca unic scop comunicarea unor informatii de orice fel.

4.6.3. Preturi multiple
Prestatorilor de servicii nu le este permis ca in oferta prezentata sa introduca un alt pret decat cel inscris in sectiunea special destinata, din pagina licitatiei. Licitatiile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti.

4.6.4. Datele utilizatorilor
Utilizatorii platformei nu pot sa furnizeze coordonatele lor precum numarul de telefon, adresa de e-mail, etc., inainte de plata comisionului de catre prestatorul de servicii si incheierea tranzactiei iar orice colaborare ulterioara se va realiza prin intermediul acestei platforme achitand comisionul.

4.6.5. Informatiile calomnioase
Informatiile furnizate in titlul sau in descrierea serviciilor sau a comentariilor asociate calificativelor nu pot fi obscene, jignitoare, calomnioase sau sa incalce intimitatea uneia dintre parti.
Astfel de articole pot fi sterse de Organizator iar contul utilizatorului care incalca aceasta regula poate fi suspendat temporar sau definitiv , potrivit propriei optiuni a Organizatorului, fara ca acesta sa fie obligat sa justifice, in orice mod sau in orice masura, sanctiunea aplicata.

4.6.6. Multiplicarea anunturilor
Nu este permisă multiplicarea cererilor introduse în cadrul sitului. O cerere este considerata ca fiind multiplicata atunci cand este activata în cadrul sitului de către utilizator in aceeași forma de două sau mai multe ori.

4.6.7. Stabilirea unui pret rezonabil
Pretul rezonabil este considerat ca fiind pretul mediu la care serviciul respectiv poate fi oferit de catre prestatorii de servicii.

4.6.8. Conditionarea ofertarii
Prestarea unor servicii postate pe site nu pot fi condiţionate de îndeplinirea altor formalităţi decât cele menţionate.
Cererea clientului trebuie sa fie clar formulata, fără a lăsa loc de interpretări, se va folosi o exprimare cât mai uşor de abordat şi de înţeles de către orice persoană care ar putea accesa site-ul.

4.6.9. Utilizator Premium
Pentru a deveni Utilizator Premium, prestatorul de servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
• Sa aiba o vechime, pe site, de minim 6 luni de la data inregistrarii;
• Sa aiba minim 98% procentul de calificative pozitive;
• Valoarea serviciilor prestate in ultimele 6 luni sa fie de minim 1000 de euro;
• Sa nu fi avut contul suspendat pentru neplata in ultimile 3 luni;
• Sa ofere garantia de livrare pentru toate serviciile prestate;
• Sa fi respectat Termenii si Conditiile de utilizare prezentati pe site

Utilizatorul Premium beneficiaza de o reducere de 10% pentru promovare.

4.6.10. Detalii prestari servicii
Prestatorul de servicii are obligatia de a introduce toate detaliile legate de pret si timpul de livrare a serviciului.

4.6.11. Anunţurile de tip licitaţie
Prestatorii de servicii pot oferi orice preţ pe care il consideră potrivit, urmând ca la expirarea termenului licitaţiei clientul sa aleaga una dintre ofertele de pret. Orice condiţionare a preţului inclusă în descrierea produsului şi / sau efectuată prin mesaje între utilizatori va fi sancţionată cu ştergerea licitaţiei, precum şi orice altă sancţiune de care dispune Organizatorul. Sancţionarea va fi luată în considerare de la caz la caz, apreciată de Organizator, fără a fi obligat să aplice vreo sancţiune.

4.6.12. Modificarea ofertei de pret

Prestatorul de servicii nu are dreptul de a modifica pretul sau termenul de executie dupa introducerea acestora.

4.6.13. Procesare date cumparatori

In calitate de prestator de servicii pe Evaluare-servicii.ro aveti obligatia sa folositi datele personale ale clientilor strict pentru onorarea serviciului solicitat pe acest site. Orice alt tip de procesare a datelor de catre dumneavoastra este interzis, incluzand dar fara a se limita la:
– Transmiterea de comunicari comerciale altele decat cele legate de onorarea prezentei comenzii
– Transmiterea de mesaje nesolicitate altele decat cele legate de onorarea prezentei comenzii
– Stocarea datelor pentru alte motive decat cele legate de comanda
– Retransmiterea datelor catre alte entitati

4.7. Alte obligațiile prestatorului de servicii
4.7.1. Studiati cu mare atentie cererea clientului

Facand o oferta de pret pentru un serviciu se subintelege ca sunteti de acord sa-l prestati.

4.7.2. Obtineti un calificativ ridicat
Numarul aflat intre paranteze langa numele unui prestator de servicii reprezinta calificativul acelui utilizator, realizat pe baza comentariilor pe care ceilalti utilizatori le-au facut referitor la acesta. Puteti citi si comentariile facute pe pagina personala a participantilor. Calificativul reprezinta, practic, renumele acestui participant.

4.7.3. Fiti politicos cu ceilalti utilizatori
Tratati fiecare participant cu respectul cu care va asteptati sa fiti tratat.

4.7.4. Luati cunostinta de toate detaliile licitatiei
In cazul in care sunteti castigatorul unei licitatii veti primi un mesaj cu numele clientului, adresa de email si numarul de telefon mobil.

4.7.5. Contactati clientul
Contactati clientul la primirea mesajului continand coordonatele acestuia și incercati sa-l contactati cat mai repede posibil. Fiti sigur ca puteti lua legatura cu acesta atat prin e-mail cat si prin telefon. Multe persoane nu-si citesc mesajele primite in fiecare zi. Asa ca un telefon poate fi cea mai rapida modalitate de a lua legatura cu vanzatorul si totodata cea care va scuteste de eventualele neintelegeri ajutandu-va sa incheiati tranzactia. Prestatorul de servicii are obligatia de a contacta clientul.

4.7.6. Onorarea comenzii
În momentul în care un prestatorului de servicii plasează o oferta de pret acesta se obligă sa onoreze comanda facută.

4.7.7. Sanctiuni
Neonorarea comenzii se sancţionează cu avertisment, iar în funcţie de avertismentele primite anterior, in cazul acumularii acestora, contul poate fi suspendat temporar sau definitiv.

4.8. Comunicare între utilizatori.
4.8.1. Organizatorul pune la dispozitia utilizatorilor sai posibilitatea de a comunica direct in vederea prestarii serviciului.

Utilizatorii se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli:
– sa foloseasca datele de contact doar pentru a obtine detalii suplimentare referitoare la serviciul ce face obiectul licitatiei, orice alte discutii nefiind permise.
– sa nu ofere detalii despre produse care nu sunt puse prezentate pe site-ului www.evaluare-servicii.ro.

4.9. Operaţiunile efectuate de Utilizator în site
Sunt înregistrate în contul acestuia şi sunt puse la dispoziţia sa prin intermediul panoului de administrare a contului propriu, de îndată ce acestea sunt efectuate sau în conformitate cu regulile aplicabile fiecărei operaţiuni în parte, dacă este reglementată diferit de prezentul acord de utilizare. Informaţiile referitoare la tranzactii, mesaje si anumite detalii financiare sunt disponibile în contul fiecărui Utilizator şi pot fi vizualizate timp de 60 de zile de la data la care fiecare operaţiune a fost înregistrată în cont. Utilizatorii au obligaţia să notifice Organizatorului orice obiecţiune cu privire operaţiunile înregistrate în cont, în general, dar şi cu privire la serviciile oferite de Organizator, în special, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării fiecărei operaţiuni în contul propriu. În caz contrar se prezumă, în mod absolut, că toate serviciile furnizate de Organizator sunt conforme prezentului acord de utilizare şi au fost prestate în conformitate cu solicitările fiecărui Utilizator. După trecerea termenului de 60 de zile menţionat mai sus, Utilizatorul este decăzut din dreptul de a formula reclamaţii / obiecţiuni în legătură cu serviciile furnizate de Organizator prin intermediul evaluare-servicii.ro sau de a solicita anulare calificative.

5. Raspunderea partilor implicate

In cazul in care sunt necesare documente pentru finalizarea unei tranzactii, utilizatorii vor furniza documentele solicitate si vor raspunde de autenticitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.

5.1. In calitate de client, utilizatorul are urmatoarele obligatii
Din momentul notificarii cu privire la incheierea tranzactiei prin acceptarea ofertei prestatorului de servicii, clientul care a formulat cererea are obligatia de a efectua plata catre prestatorul de servicii si de a trimite documentele solicitate de catre prestatorul de servicii. Acesta din urma va efectua plata catre organizator reprezentând comision.
Prestatorul de servicii are obligatia sa afiseze tariful corect al serviciului, la momentul introducerii ofertei sale.

5.2. In calitate de prestator de servicii, utilizatorul are urmatoarele obligatii:
Prestatorul de servicii are obligatia sa contacteze telefonic clientul.
In cazul neexecutarii obligatiei de catre prestatorul de servicii clientul va putea sa reclame acest fapt , dar nu mai devreme de a 2-a zi lucratoare si nu mai tarziu de a 3-a zi lucratoare calculate din momentul in care s-a considerat incheiata tranzactia iar prestatorilor de servicii respectivi li se va acorda un calificativ inferior sau li se va sterge contul.

Rolul platformei
Platforma evaluare-servicii.ro va avea calitatea de intermediar intre client si prestatorul de servicii. Evaluare-servicii.ro va avea urmatoarele obligatii:

(a) sa asigure buna functionare a sistemului pus la dispozitia utilizatorilor;

(b) sa asigure notificarea utilizatorilor cu privire la modificarile survenite in statusul unei colaborari. Notificarile vor putea fi facute atat prin intermediul sistemului de notificari dezvoltat de Evaluare-servicii.ro cat si prin e-mail;

(c) sa afiseze versiunea curenta a prezentului document si data cand acesta a fost publicat pe Site.

6. Notă de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, evaluare-servicii.ro va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dvs. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate in scopul furnizarii serviciilor specifice platformei pentru intermediere servicii. La optiunea voastra ne furnizati datele personale pentru a va crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului evaluare-servicii.ro.  Refuzul furnizarii anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesarii anumitor servicii prin intermediul site-ului.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate partenerilor contractuali ai evaluare-servicii.ro implicaţi în furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Sunteti de acord ca stergerea datelor personale va fi urmata de stergerea contului din sistem si de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de evaluare-servicii.ro. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti face o cerere in scris cu cerinta respectiva pe care sa o trimiteti apoi fie prin posta scrisa, fie prin e-mail.

Sunteti de acord va primiti emailuri de informare privind activitatea desfasurata pe site-ul nostru www.evaluare-servicii.ro si sa primiti notificari atunci cand sunt introduse noi cereri pe site.

7. Accesul la licitația noastră și intervenția în activitatea acesteia.

7.1. Sunteti de acord sa nu folositi anumite programe precum si alte dispozitive automate sau modalitati manuale pentru a monitoriza sau copia paginile noastre de Internet sau continutul lor fara o autorizatie scrisa anterioara a Organizatorului acestei licitatii prin Internet.
7.2. Sunteti de acord sa nu folositi nici un dispozitiv, software sau subrutina care sa interfereze sau sa incerce sa interfereze cu buna desfasurare a Licitatiei pe Internet.
7.3. Sunteti de acord sa nu realizati nici o actiune care impune o incarcare nerezonabila sau disproportionata a infrastructurii Licitatiei pe Internet.
7.4. Sunteti de asemenea de acord sa nu copiati, reproduceti, alterati, modificati, distribuiti (inclusiv afisare publica), sa nu folositi pentru scopuri comerciale sau alte scopuri, continutul acestui site (sau orice parte din el), si sunteti de acord sa nu realizati lucrari care deriva din acest site fara o autorizatie scrisa anterioara a Organizatorului acestei licitatii prin Internet.

8. Responsabilitatea în cazul încălcării termenilor acestui acord.

8.1 In cazul incalcarii prevederilor din prezentul Acord de utlizare sau cand exista indicii sau repere privind incalcarea prevederilor prezentului Acord de utilizare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a aplica, in orice mod, potrivit propriei sale optiuni discretionare sau la cererea oricarei autoritati, fara a fi obligat sa justifice in vreun mod actiunea, fara a fi obligat sa indeplineasca alta formalitate si fara a fi tinut sa justifice motivele, oricare in urmatoarele masuri fata de utilizatorii care incalca prevederile prezentului Acord: emiterea de avertismente; suspendarea, in intregime sau in parte, a contului; restrictionarea, in intregime sau in parte, a accesului la cont / sectiuni ale contului; anularea contului utilizatorului.
8.2 Prin accesarea site-ului evaluare-servicii.ro sunteti de acord sa exonerati de raspundere pe Organizator pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acoperiti cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre dvs. a clauzelor din prezentul Acord de utilizare.

9. Sistemul de garanții.

9.1. Va oferim licitatia noastra prin Internet precum si serviciile noastre  fara nici un fel de garantie.
9.2. Noi nu garantam accesul sigur, continuu si neintrerupt la serviciile noastre. Operarea in cadrul licitatiei pe Internet poate sa fie influentata de numerosi factori aflati in afara controlului nostru.

10. Clauze finale.

10.1. Prezentul acord este supus legii romane.

10.2. Organizatorul acestei licitatii pe Internet isi rezerva dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din prezentul acord sau prezentul acord in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de utilizatori.  Acceptati in mod expres faptul ca simpla utilizare sau accesare a serviciile noastre de licitatie pe Internet sau a oricaruia dintre componentele acestora semnifica acceptarea deplina si neconditionata a modificarii sau modificarilor operate. In orice situatie in care aveti obiectiuni sau rezerve fata de oricare dintre prevederile din prezentul acord, aveti obligatia de a inceta de indata utilizarea serviciilor noastre de licitatie pe Internet sau a oricaruia dintre componentele acestora.

10.3. Daca nu exista alte prevederi stipulate in prezentul acord, orice corespondenta trebuie trimisa pentru Organizatorul licitatiei prin Internet – la e-mailul: evaluareservicii@gmail.com.