pericole

Tratamentul contabil al fondurilor nerambursabile din cadrul programelor de finanțare externă

Societățile care derulează activități cu fonduri nerambursabile în cadrul unor programe de finanțare externă vor utiliza tratamentul contabil aplicabil subvențiilor în vederea contabilizării operațiunilor generate de primirea și utilizarea acestor fonduri.

Toate înregistrările efectuate în contabilitatea societăților care utilizează fonduri nerambursabile vor ține cont de prevederile contractelor de finanțare și de reglementările contabile în vigoare. Se vor avea în vedere, de asemenea, politicile contabile aplicabile beneficiarilor de fonduri nerambursabile. Procedurile contabile pentru societățile care derulează activități utilizând fonduri nerambursabile se stabilesc în conformitate cu tratamentul contabil aplicabil atât subvențiilor aferente activelor, cât și subvențiilor aferente veniturilor.

Atunci când se constituie fonduri speciale cu scopul de a finanța anumite obiective de investiții, acestea pot fi asimilate subvențiilor. Aceste fonduri vor fi utilizate conform destinațiilor prevăzute în actele normative în baza cărora s-au constituit: achitarea ratelor scadente aferente creditelor externe contractate pentru plata furnizorilor de imobilizări, achitarea costurilor îndatorării.

Recunoașterea subvențiilor se face la semnarea contractului. Înregistrarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile se realizează în mod diferit în funcție de destinația acestora, astfel:

● ca subvenții pentru investiții (subvenții aferente activelor), în cazul primirii și utilizării fondurilor pentru finanțarea investițiilor (de exemplu, achiziția de tractoare, mașini și echipamente agricole performante);

● ca venituri în avans sau venituri din subvenții de exploatare (subvenții aferente veniturilor), în cazul primirii și utilizării fondurilor pentru finanțarea cheltuielilor (de exemplu, achiziția de materii prime și materiale necesare începerii procesului de producție, plata salariilor, sprijinirea activităților de formare profesională, informare).

Operațiunile contabile vor avea la bază documentele justificative întocmite și clauzele contractuale stabilite între părți.

Blog